منو سایت

آیا این می تواند تانگوی بزرگ پوتین باشد؟

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
آیا این می تواند تانگوی بزرگ پوتین باشد؟

«سرفصل رمز به محبوب‌ترین اطلاعات برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای پس از The Cipher Brief از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط افراد سابق دوم نیست. – سپتامبر 2018، تحقیقات اطلاعاتی، جلد. 62 عدد

با عضویت در سطح I Cipher Brief به تمام اطلاعات تخصصی The Cipher Brief متمرکز بر امنیت ملی دسترسی پیدا کنید.

 

 

انتشارات آیا این می تواند تانگوی بزرگ پوتین باشد؟ برای اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.