منو سایت

آیا ما شاهد اولین بحران جهانی انرژی هستیم؟

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
آیا ما شاهد اولین بحران جهانی انرژی هستیم؟

“The Cipher Brief به محبوب ترین نشریه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان حتی پس از The Cipher Brief دوم نیست. سپتامبر 2018، مطالعات هوش، جلد. 62 عدد

با عضویت در Cipher Brief Level I به تمام اطلاعات تخصصی امنیت ملی The Cipher Brief دسترسی پیدا کنید.

The post آیا شاهد اولین بحران جهانی انرژی هستیم؟ اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.