منو سایت

اعلام جزئیات تورم فروردین

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان

در فروردین 1402 بیشترین تورم ماهانه در گروه «میوه و خشکبار» – 15.3 درصد، «حمل و نقل» – 8.6 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» – 7.0 درصد بوده است.

من گزارش میدم روزنامه به گزارش ایلنا، تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در سراسر کشور بر اساس سال پایه 1400 در اسفند 1300 به 45.8 درصد رسید.

اعلام جزئیات تورم فروردین

تورم ماهانه خانوار کل کشور به تفکیک گروه کالا در فروردین 1402

در فروردین 1402 بیشترین تورم ماهانه در گروه «میوه و خشکبار» – 15.3 درصد، «حمل و نقل» – 8.6 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» – 7.0 درصد بوده است.

همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه آموزش و پرورش و شیر، پنیر و تخم مرغ با 0.3 درصد و گروه روغن و چربی با 0.5 درصد بوده است.

در فروردین 1402 بیشترین تورم ماهانه در گروه «میوه و خشکبار» – 15.3 درصد، «حمل و نقل» – 8.6 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» – 7.0 درصد بوده است.

همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه آموزش و پرورش و شیر، پنیر و تخم مرغ با 0.3 درصد و گروه روغن و چربی با 0.5 درصد بوده است.

اعلام جزئیات تورم فروردین