منو سایت

امپراتور مادام العمر در چین چگونه است؟

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
امپراتور مادام العمر در چین چگونه است؟

“The Cipher Brief به محبوب ترین نشریه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان حتی پس از The Cipher Brief دوم نیست. سپتامبر 2018، مطالعات هوش، جلد. 62 عدد

با عضویت در Cipher Brief Level I به تمام اطلاعات تخصصی امنیت ملی The Cipher Brief دسترسی پیدا کنید.

پست چگونه امپراتور چین برای زندگی به نظر می رسد اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.