منو سایت

تعطیلات کارگران امسال بین 5.3 تا 7.9 میلیون تن است

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
تعطیلات کارگران امسال بین 5.3 تا 7.9 میلیون تن است

طبق قانون کار، تعطیلات کاری برای یک سال کار حداقل 60 روز و حداکثر 90 روز است. بنابراین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بین 5 میلیون و 310 هزار و 990 تن تا 7 میلیون و 966 هزار و 485 تن خواهد بود.

به گزارش اخبار روز، بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور 91 اصلاح شد، کلیه کارگاه های مشمول قانون کار موظفند به هر یک از کارگران خود 60 روز مرخصی معادل 60 روز گذشته پرداخت کنند. روزها.

برای محاسبه حداقل تعطیلات باید حقوق مصوب روزانه امسال را در 60 روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه 88 هزار و 516 تن است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود 5 میلیون و 310 هزار و 990 تن است.

تنها ماده قانون کار می گوید میزان عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر آدی که کارگران دریافت می کنند هفت میلیون و 966 هزار و 485 تن است.

در طبقه کارگر، برخی افراد شناسه کامل دریافت نمی کنند. برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده اند نیز بر اساس 60 روز کاری و نسبت روزهای کاری محاسبه می شود. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه در 2 ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می شود. (حداقل دستمزد ضرب در 2 تقسیم بر 12 و ضرب در تعداد ماه های کار)

در قانون زمان پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است، اما طبق عرف کارگاه ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی به کارکنان خود حقوق می دهند و معمولا سقف عیدی کارکنان تا پایان اسفند ماه است. / ایرنا