منو سایت

توقف گاز در بخش خانگی در استان امکان پذیر نیست

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
توقف گاز در بخش خانگی در استان امکان پذیر نیست

دبیر کارگروه مدیریت مصرف انرژی در استان همدان از عدم کاهش فشار گاز در استان در فصل سرما خبر داد.

دکتر محمدصادق محبی نظر در گفت و گو با خبرنگار دیلی نیوز با تاکید بر اینکه قطع و یا کاهش فشار گاز در استان امکان پذیر نخواهد بود، گفت: بر اساس تدابیر و برنامه ریزی های انجام شده در فصل سرما در استان همدان امکان پذیر نیست. علی راگانم و سایر مناطق کشور با قطعی گاز و یا کاهش فشار گاز مواجه نبوده و نخواهد بود. در صورتی که برخی از مشترکین با کاهش یا قطع گاز مواجه شدند، بدون انجام اقداماتی مانند ضربه زدن یا گرم کردن دستگاه، با شماره تلفن 194 سیگنال دهند.

وی با بیان اینکه با توجه به تعدد صنایع در استان همدان، واحدهای مذکور با محدودیت گازرسانی مواجه هستند، افزود: این محدودیت به معنای تعطیلی واحدهای صنعتی نیست. چنین مشترکانی باید در فصل سرما از سوخت دوم استفاده کنند تا از وقفه جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از قطعی گاز حدود 80 اداره و سازمان دولتی به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و درج گاز پس از پایان ساعت کاری خبر داد و گفت: پیامک هشدار نیز ارسال شده است. برای مشترکین با مصرف ضعیف ارسال می شود و در صورت تکرار گاز قطع می شود مهم است.

محیبی نظر با اشاره به اینکه شرکت گاز استان همدان طی چند روز گذشته 300مقدار قابل توجه جیره خشک، لامپ نفت سفید و 1000 بخاری برقی به استان گلستان ارسال کرده است، گفت: با تشکیل تیم واکنش به بحران در شرایط بحرانی در استان همدان کمک های مربوطه تهیه و از این استان به استان های نسمند ارسال شده است.