منو سایت

جاسوسان به سرما فرستادند

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
جاسوسان به سرما فرستادند

«Cypher Brief به محبوب‌ترین اطلاعات برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای پس از The Cipher Brief از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط افراد سابق دوم نیست. – سپتامبر 2018، تحقیقات اطلاعاتی، جلد. 62 عدد

با عضویت در سطح I Cipher Brief به تمام اطلاعات تخصصی The Cipher Brief متمرکز بر امنیت ملی دسترسی پیدا کنید.

 

 

نشریه جاسوسان فرستاده شده به سرما برای اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.