در استان همدان 55 سامانه ثبت تخلف یا خواندن شماره ثبت فعال است

در استان همدان 55 سامانه ثبت تخلف یا خواندن شماره ثبت فعال است

معاون فنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: 55 سامانه ثبت تخلفات یا پلاک خوان در استان همدان فعال است که ثبت تردد و پلاک خوانی را انجام می دهد که با اقدام بعدی 31 دستگاه دیگر به این سامانه ها اضافه می شود.

سید محسن حسینی با اشاره به استفاده اولیه از سامانه های تخلف، افزود: استفاده از این سامانه در بحث کنترل تردد و ارتقای ایمنی تردد است. به عنوان مثال می توان به محور غار علیصدر اشاره کرد که پس از نصب سامانه ثبت تخلفات که حدود یک سال می باشد. کاهش 58 درصدی تصادفات

وی افزود: اگر این درصد را برای کل استان جمع بندی کنیم به همان نسبت شاهد خواهد بود. کاهش شکست ها و این منجر به مرگ و میر جاده ای شده است، بنابراین اگر “این سیستم ها فقط جان یک نفر را نجات دهند، می توان گفت که آنها ماموریت خود را انجام داده اند.”

معاون فنی راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان گفت: در حال حاضر تعداد سامانه های فعال ثبت تخلف در استان همدان دو برابر میانگین کشوری نسبت به طول بزرگراه های سراسر کشور است. میانگین کشوری که در آن شاهد افزایش ایمنی خواهیم بود.