منو سایت

دنیای پر از نوسانات چه معنایی برای بازار انرژی دارد

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
دنیای پر از نوسانات چه معنایی برای بازار انرژی دارد

دیدگاه تخصصی – سال جدید نگرانی های جدیدی در مورد بازار انرژی و آنچه می تواند برای پیشرفت امنیت ملی گسترده تر داشته باشد، به همراه دارد. سال گذشته شاهد اولین بحران جهانی انرژی در جهان بودیم. امسال شاهد تحول بی‌سابقه‌ای در زیرساخت‌های توزیع جهانی بودیم، زیرا به نظر می‌رسد دولت بایدن در حال ایجاد هنجار جدیدی برای برداشت از ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده است. چه مفهومی داره؟

The Cipher Brief از یک کارشناس انرژی و مدیر سابق اطلاعات ملی ایران در ODNI استفاده کرده است. قانون عادی تا به ما در درک بهتر “عادی جدید” در جهانی پر از بی ثباتی کمک کند.

.memberful-global-teaser-content p:last-child{ -webkit-mask-image: linear-gradient(180deg, #000 0%, transparent); mask-image: linear-gradient (180 درجه، #000 0%، شفاف)؛ }

خلاصه رمز محبوب ترین رسانه برای افسران اطلاعاتی سابق شد. هیچ رسانه ای حتی یک ثانیه نزدیک نیست خلاصه رمز از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط سابق.سپتامبر 2018، مطالعات هوش، جلد. 62

دسترسی به همه خلاصه رمزبینش متخصص با تبدیل شدن به یک مشترک + عضو Cipher Brief بر امنیت ملی متمرکز شد.

The post معنای دنیای بی ثبات برای بازار انرژی اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.