منو سایت

دومین “نمایشگاه در وسعت ایران” برگزار می شود.

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
دومین "نمایشگاه در وسعت ایران" برگزار می شود.

اتاق بازرگانی ایران دومین جشنواره فروش فوق العاده نوروزی را با عنوان نمایشگاهی به بزرگی ایران با حمایت از تولید و اشتغال از اول بهمن تا بیستم فروردین ماه 1401 برگزار می کند.

به گزارش اخبار روز، اتاق اصناف ایران گفت: بر اساس بررسی نمایشگاه های جمعی با فروش (با عناوینی مانند فروش بهاره یا تحویل مستقیم)، هم گروه های تولیدکننده و هم مصرف کنندگان از آن بسیار ناراضی هستند. همچنین برگزاری این نمایشگاه ها در این دوره از شرایط اقتصادی ناشی از رکود همراه با تورم بیشترین آسیب را به اقشار وارد می کند.

اتاق بازرگانی ایران افزود: برای دومین سال متوالی نمایشگاهی به وسعت ایران (جشنواره فروش فوق العاده نوروزی) برای تقویت اصناف مختلف در سراسر کشور و جلب رضایت مردم با خرید از فروشگاه های منتخب شرکت کننده برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، اتاق اصناف از اتاق های اصناف سراسر کشور و اتحادیه های صنفی خواسته است با رعایت دستورالعمل ها و بر اساس تاریخ های اعلام شده نسبت به اجرای مفاد این طرح اقدامات مقتضی انجام دهند. ./ایرنا