منو سایت

رونمایی از مشکلات 5 واحد تولیدی در همدان

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
رونمایی از مشکلات 5 واحد تولیدی در همدان

در ستاد چهاردهم به مشکلات و مسائل 5 واحد تولیدی استان همدان، تسهیل و رفع موانع تولید رسیدگی شد.

من گزارش میدم روزنامه، استاندار همدان گفت: در این ستاد مشکلات مربوط به شرکت دانش بنیان و کارآفرین شیمی معدنی سفیدابی با 135 پرسنل بررسی و مقرر شد صدور مجوز توسعه این شرکت در ماه آینده منوط به تحقق 80% نصب تجهیزات مطابق با انجام تعهدات زیست محیطی.

قاسمی فرزاد افزود: همچنین بدهی و جرایم بانک و تامین اجتماعی یک شرکت ایزوگام سازی بررسی و مقرر شد به بانک، اموال و تامین اجتماعی کمک شود.

وی تصریح کرد: شرکت بذر پاسارگاد تولیدکننده بذر گندم اصلاح شده نیز درخواست مهلت برای پرداخت تسهیلات بانکی کرد و مقرر شد تا پایان خرداد 1403 بدهی بانکی پرداخت شود که در این صورت جریمه دیرکرد پرداخت خواهد شد. و هر یک از مرغداران استان با مشکلات مشابه می توانند مهلت بازپرداخت تسهیلات سال گذشته را تمدید کنند.

استاندار گفت: به شرکت مرغداری یاوری مهلت یک ساله برای پرداخت تسهیلات از محل ارتقای یارانه داده شد و با توجه به نوسانات قیمت مرغ، تعرفه ها، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش سهمیه. مواد اولیه به منظور جلوگیری از آسیب به تولید و کمک به تولیدکننده پرداخت اقساطی تا پایان خرداد ماه سال آینده داده می شود.

قاسمی فرزاد افزود: در این جلسه مشکلات شرکت خوش نوش از اولین مجتمع های تولیدی در همدان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بدهی تامین اجتماعی که باعث ناتوانی وی در دریافت کارت بازرگانی شده است تقسیم شود و همچنین این شرکت انجام شود. باید قوانین محیط زیست را رعایت کند.