منو سایت

ظهور ارتش جدید هکرها، اما نبرد کجاست؟

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
ظهور ارتش جدید هکرها، اما نبرد کجاست؟

«Cypher Brief به محبوب‌ترین اطلاعات برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای پس از The Cipher Brief از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط افراد سابق دوم نیست. سپتامبر 2018، تحقیقات اطلاعاتی، جلد. 62 عدد

با عضویت در سطح I Cipher Brief به تمام اطلاعات تخصصی The Cipher Brief که بر امنیت ملی متمرکز است دسترسی پیدا کنید.

نشریه ظهور ارتش جدید هکرها، اما نبرد کجاست؟ برای اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.