منو سایت

مرکز آمار اعلام کرد: افزایش شاخص قیمت مصرف کننده خانوار

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
مرکز آمار اعلام کرد: افزایش شاخص قیمت مصرف کننده خانوار

در خرداد 1402، شاخص بهای مصرف کننده خانوار کشور به 189.3 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.6 درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به ماه مشابه 2.0 درصد افزایش نشان می دهد. مدت مشابه سال قبل 48.5 درصد افزایش داشته است.

من گزارش میدم روزنامه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در خرداد 1402، تورم نقطه به نقطه خانوار در کشور 42.6 درصد بود. یعنی خانوارهای کشور به طور متوسط ​​42.6 درصد بیشتر از خرداد 1401 خرید می کنند.مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات را صرف کرد. تورم نقطه به نقطه خرداد 1402 نسبت به ماه قبل 12.0 واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت برای یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. در خرداد 1402 تورم سالانه خانوارها در کشور به 48.5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 0.6 واحد درصد کاهش یافت.

تورم سالانه کشور در خرداد 1402 معادل 6/47 درصد بوده که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف از 0/46 درصد برای دهک دهم تا 4/53 درصد برای دهک اول متغیر بوده است. بر این اساس شکاف تورم اعشاری در این ماه به 7.4 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (7.5 واحد درصد) 0.1 واحد درصد کاهش داشت.

انتهای پیام