منو سایت

نشست فوق العاده ناتو ما را به چه چیزی نزدیک می کند؟

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
نشست فوق العاده ناتو ما را به چه چیزی نزدیک می کند؟

«Cypher Brief به محبوب‌ترین اطلاعات برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای پس از The Cipher Brief از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط افراد سابق دوم نیست. – سپتامبر 2018، تحقیقات اطلاعاتی، جلد. 62 عدد

با عضویت در سطح I Cipher Brief به تمام اطلاعات تخصصی The Cipher Brief که بر امنیت ملی متمرکز است دسترسی پیدا کنید.

پس از جلسه اضطراری، ناتو ما را به چه چیزی نزدیک می کند؟ برای اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.