منو سایت

پرداخت 86 میلیارد تومان برای مشاغل داخلی

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از پرداخت 86 میلیارد تومان کمک به متقاضیان مشاغل خانگی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش اخبار روز، یوسف شعبانی گفت: ۱۱۰ میلیارد تومان سهم مشاغل خانگی استان در سال جاری است که ۷۶ درصد آن به نامزدها اختصاص دارد.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز اشتغال برای راستی آزمایی و نظارت بر اشتغال در استان، افزود: 84 درصد فرصت های شغلی ایجاد شده در استان همدان مصوب شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان گفت: به جز تبصره 16 مربوط به نهادهای حمایتی کمیته امداد و رفاه اجتماعی است که کمیته امداد 434 میلیارد ریال معادل 75 درصد از اعتبارات را انجام داده است. تعهدات سهم 580 میلیارد ریالی و رفاهی 336 میلیارد ریالی 183 میلیارد ریال معادل 55 درصد تعهدات خود را انجام داده است.

شعبانی با اشاره به اینکه بند 2 تبصره 16 تعهد استان به مبلغ 1600 میلیارد تومان است، افزود: برای صنعت استان 753 میلیارد تومان معادل 47 درصد، بخش کشاورزی 336 میلیارد تومان معادل 336 میلیارد تومان است. 21 درصد و بخش خدمات 522 میلیارد تومان معادل 32 درصد است.

وی تاکید کرد: سرعت پرداخت تسهیلات تبصره 16 باید افزایش یابد چرا که در این مورد با وضعیت انقباض بانک ها مواجه هستیم.