منو سایت

پوتین چقدر در اوکراین کثیف و خطرناک خواهد بود؟

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
پوتین چقدر در اوکراین کثیف و خطرناک خواهد بود؟

“The Cipher Brief به محبوب ترین نشریه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان حتی پس از The Cipher Brief دوم نیست. سپتامبر 2018، مطالعات هوش، جلد. 62 عدد

با عضویت در Cipher Brief Level I به تمام اطلاعات تخصصی امنیت ملی The Cipher Brief دسترسی پیدا کنید.

The post پوتین چقدر در اوکراین کثیف و خطرناک خواهد شد؟ اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.