منو سایت

کتاب بازی چین پس از اوکراین

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
کتاب بازی چین پس از اوکراین

“The Cipher Brief به محبوب ترین نشریه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان حتی پس از The Cipher Brief دوم نیست. سپتامبر 2018، مطالعات هوش، جلد. 62 عدد

با عضویت در Cipher Brief Level I به تمام اطلاعات تخصصی امنیت ملی The Cipher Brief دسترسی پیدا کنید.

The post The China’s Post-Ukraine Playbook اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.