کمک به سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری برای تبدیل ایده ها و دانش به محصولات

کمک به سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری برای تبدیل ایده ها و دانش به محصولات

استاندار همدان اعلام کرد: از صندوق پژوهش و فناوری برای تبدیل ایده به دانش و محصول حمایت می کنیم.

من گزارش میدم روزنامه، علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان در نشست با اعضای مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان گفت: در سایه پیگیری ها و اقدامات مجدانه سال گذشته موفقیت هایی حاصل شد و در تحقق مقام اول را کسب کردیم. شعار سال در حوزه تولید دانش بنیان.

وی تاکید کرد: جلسات دوره ای اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری برای رفع مشکلات این صندوق و شرکت های دانش بنیان به صورت مستمر برگزار شود.

استاندار همدان افزود: صندوق پژوهش و فناوری استان در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور گام بردارد.

قاسمی فرزاد تصریح کرد: صندوق پژوهش و فناوری استان برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور ایجاد شد و باید در این راستا تقویت شود.

وی با بیان اینکه تمرکز صندوق پژوهش و فناوری باید بر پروژه های استان باشد افزود: حمایت از سرمایه گذار باید در دستور کار قرار گیرد. آوردن سرمایه به استان و حمایت از شرکت های دانش بنیان مهم است.