منو سایت

913 هزار تن محصولات باغی در استان همدان تولید شد

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
913 هزار تن محصولات باغی در استان همدان تولید شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 913 هزار تن محصولات باغی در سال 1401 در استان تولید شد.

من گزارش میدم روزنامه از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان همدان رضا بهراملو افزود: در راستای تحقق وعده های دولت مردمی در سال 1401، 160 هکتار باغ جدید در این استان احداث شده است.

وی با بیان اینکه مساحت گلخانه های استان همدان در سال گذشته 240 هکتار افزایش یافت، ادامه داد: طرح فراز در 232 هکتار از باغات استان احداث شد.

بهراملو بیان کرد: سال گذشته 339 هکتار باغ سیب ریشه و 854 هکتار باغ گردوی پیوندی ایجاد شد.

همدان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور است و این استان با وجود داشتن 2.1 درصد مساحت کشور، 4.4 درصد از تولیدات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

بخش کشاورزی 29 درصد از اشتغال و 25 درصد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است.

همچنین بخش کشاورزی همدان 5.4 درصد از تولید و 4.3 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.